اعلام تاریخ آزمون تئوری فنی و حرفه ای

لیست اسامی آزمون تئوری فنی و حرفه ای 1401/07/18
نام و نام خانوادگینام دوره
علی مطهری نیاتای ماساژ
کاوه مساجدیکاربر ماساژ
رویا معانی میاندوآبکاربر ماساژ
آرش میرقاسمی پیرمحلهکاربر ماساژ
محمدرضا نقدی پوربیرگانیکاربر ماساژ
امیرحسین نیازیکاربر ماساژ
کامران وکیلیکاربر ماساژ
طاهره پیرهادی تواندشتیکاربر ماساژ
شایسته کلوندکاربر ماساژ
عارف کنعانی کوهیکاربر ماساژ
فرشید افراسیابیانرفلکسولوژی
صنم اکبرنژادرفلکسولوژی
مریم دولت آبادی فراهانیرفلکسولوژی
محمد رحمتیرفلکسولوژی
علی مطهری نیاشیاتسو
سیدعلی رضا میرزاجانیمهارتهای سالم زیستن (مقدماتی و پیشرفته) کار و دانش
سارا ابراهیمیکاربر ماساژ
تینا ایازیان ماویکاربر ماساژ
معصومه بشردوست طاهرگورابیکاربر ماساژ
بهجت جعفری شیخ جانکاربر ماساژ
سیدمحمدرضا جلالیکاربر ماساژ
فهیمه حاجیان حسین آبادیکاربر ماساژ
محمد خسروانیکاربر ماساژ
کامران خوشیارانکاربر ماساژ
خسرو راد صادقی نیاکاربر ماساژ
طلا راد یوسف نیاکاربر ماساژ
مهران راستی اصلکاربر ماساژ
محسن رستم آبادیکاربر ماساژ
حمیده رشیدکاربر ماساژ
مرضیه رضاییکاربر ماساژ
ژیلا صالحیکاربر ماساژ
مریم طباطبائی زادهکاربر ماساژ
سیدمجتبی فاطمیکاربر ماساژ
مهرنگار فرخ منشکاربر ماساژ
لیلا قوامی اصفهانیکاربر ماساژ