شیرین مهدوی

عضو کمیته تحقیق، پژوهش و آموزش هنرماساژایرانیان
دارای ابلاغ مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور
عضو انجمن علمی طب سنتی ایران

شهر تهران

تحصیلات
دکترای حرفه ای پزشکی(.M. D)

دوره های گذرانده شده و اخذ مدرک
۱.گواهی “طب سنتی ایران” صادره ازدفتر طب
ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۲. گواهی “اصول جامع گیاه درمانی”
(پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی)

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور
دارای مدرک کاربر گیاهان دارویی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

دوره های گذرانده شده و اخذ مدرک بین المللی
دارای مدرک( اسکین کر)از دانشگاه طب سنتی ارمنستان (ایروان)

تالیفات
معجزه تغذیه (تغذیه و گیاهان دارویی)

سوابق تدریس

۱. فعالیت آموزشی در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به شرح زیر:
طراحی، تدوین و تدریس دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت اصول جامع گیاه درمانی ویژه گروه پزشکی
Principle comprehensive phytotherapy

۲. تدریس سطح مقدماتی دوره آموزشی کاربردهای درمانی گیاهان دارویی
۳. طراحی و تدریس سطح پیشرفته دوره آموزشی کاربردهای درمانی گیاهان دارویی
۴. فعالیت آموزشی در جهاد دانشگاهی شهید بهشتی و عضویت در هسته مرکزی طب فراگیر
۵. تدریس در حوزه ی فرمولاسیون دمنوش های گیاهی و به عنوان مشاور ارشد در این زمینه

فعالیت درمانی به صورت ارائه روشهای طب تلفیقی
(Integrative Medicine)