غلامرضا آذرهوشنگ

رئیس هئیت مدیره موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان
عضو کمیته تحقیق، پژوهش و آموزش
موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان
نماینده بین المللی انستیتوی طب بین المللی پیشگیر ژاپن از سال ۱۹۹۴ و عضو کمیته یومی هوتراپی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵
عضو انجمن سازمان جهانی پزشکان اسپرانتیست
برگزاری همایش و کنگره های علمی در داخل و خارج از کشور

شهر تهران

تحصیلات
مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور

۱.دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدارک اخذ شده بین المللی

۱. دارای مدرک یومی هوتراپی از انستیتو بین المللی طب پیشگیر ژاپن
۲. دارای مدرک رفلکسولوژی از کشور تایوان
۳. دارای مدرک ماساژ پا از کشور تایوان
۴. دارای مدرک حکیمی طب سنتی از کشور پاکستان

تالیفات در رشته پزشکی:

انتشار کتاب یومی هو تراپی (چاپ دهم)
انتشار کتاب یومی هو تراپی بازنگری شده و همراه با آناتومی کاربردی
ترجمه و انتشار کتاب بزرگ طب سوزنی به زبان ساده اثر پرفسور زوبین (چاپ پنجم)
ترجمه و انتشار کتاب علم و هنر شیاتسو تالیف دکتر سب-آر-دسای
ترجمه مشترک کتاب مبادیات طب اثر صابر ملتانی به اتفاق حضرت آغاجی
انتشار چندین مقاله در نشریات پزشکی خارجی (MYR) و در نشریه دانش یوگا در داخل کشور

سوابق تدریس

۱. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی در بلغارستان (شهر صوفیه)
۲.برگزاری چندین دوره آموزشی یومی هو تراپی در کشور لهستان (کراکوف و ژشوف)
۳. برگزاری دو دوره آموزشی یومی هو تراپی در فرانسه (گرنوبل)
۴. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی
در مجارستان (بوداپست، هودمزه واشه)
۵. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی
(کوبا – هاوانا)
۶. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی
در انگلستان (لندن)
۷. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی در کالج آموزشی دولتی ماساژ در روسیه – قفقازستان (کیسلاوتسک)
۸. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی در اوکراین (کیف)
۹.برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی در هندوستان (احمد آباد)
۱۰. برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی در پاکستان (لاهور)
۱۱.برگزاری دوره آموزشی یومی هو تراپی به همراه برنامه تلویزیونی شفا در جمهوری آذربایجان ۱۹۹۴
۱۲. برگزاری دوره های آموزشی یومی هو تراپی در رومانی (۱۹۹۵تا ۱۹۹۹) در شهرهای (بخارست و براشوف)