استعلام گواهینامه

مدرک صادر شده شما در این قسمت قابل استعلام می‌باشد چرا که با توجه به صدور مدارک غیر معتبر از طرف بعضی افراد،

لازم و ضروری دانستیم تا برای صحت مدرک، استعلام از سایت صورت پذیرد.

 

دانش پذیر گرامی لطفاً جهت دریافت مدارک کدملی خود را وارد نمایید