انجمن های فعال در کشور زیاد هستند که با توجه به فعالیت های این موسسه انجمن های مرتبط را حضور شما خواننده گرامی معرفی می نماید:
این انجمن ها عبارتند از : انجمن صنفی ماساژ ، انجمن پزشکی ورزشی ، انجمن طب سوزنی ، انجمن علمی طب سنتی ، انجمن پرستاری و …

 

انجمن صنفی ماساژ
پس از مدتها انتظار انجمن صنفی ماساژ تاسیس شد و هیئت مدیره انجمن صنفی ماساژ استان تهران انتخاب شدند. هدف از تشکیل انجمن نظارت و حمایت از صنف ماساژ بوده که تمام افرادی که در این زمینه شغلی مشغول به فعالیت می باشند بتوانند با اطمینان خاطر از این که حامی و پشتیبان دارند در این عرصه به فعالیت خود در چهارچوب ضوابط و مقررات  و قوانین جمهوری اسلامی ایران در انجمن به کار بپردازند.
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رسته و خدمات ماساژ استان تهران در تاریخ 20 دی ماه 96 تشکیل و اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرسین
به شرح ذیل انتخابات شدند.
اعضای انتخابی هیات مدیره:
جناب آقای بهرام قدسی به عنوان رییس 
جناب آقای علیرضا موحدی نائینی به عنوان نایب رییس 
جناب آقای عباس ذکریاپور به عنوان خزانه دار
بازرسین اصلی:
خانم سهیلا عبدی و خانم سیما عالمی
هیئت مدیره علی البدل:
جناب آقای میثم عسگری جونوشی
بازرس علی البدل:
جناب آقای داوود فرزامی 
دبیر انجمن:
جناب آقای فرزین مرادی