اولین دوره مسابقات آنلاین ماساژ در ایران به همت مدیریت موسسه هنر ماساژ ایرانیان برگزار گردید .

۵۷۷ نفر در مدت ۱۰ روز در مسابقه شرکت نموده و اطلاعات خود را محک زدند .

۳۸۹ نفر توانستند وارد مرحله قرعه کشی شوند و در نهایت نام ۵۰ نفر به شرح ذیل به عنوان برندگان اولین دوره مسابقات اعلام می گردد

جهت اعلام نحوه دریافت جوایز از روز شنبه با شما عزیزان تماس گرفته خواهد شد .

امتیاز(درصد)شماره موبایلجایزه
1000905-2145حضور 1+1 مهمان در دوره پیش رو کاربر ماساژ 
1000935-0574حضور 1+1 مهمان در دوره پیش رو کاربر ماساژ
1000933-8747حضور 1+1 مهمان در دوره پیش رو کاربر ماساژ
1000912-3046حضور 1+1 مهمان در دوره پیش رو کاربر ماساژ
960937-8286 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
960911-6936 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
930934-6544 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
930930-9793 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
900919-2900 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
900912-6844 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
900990-5945 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
900911-5328 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
900910-1209 تخفیف 30 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
900912-6773یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان + تخفیف 30 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
830938-3120 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
800912-6673 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
800919-8443 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
800990-6588 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
800912-2865یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان + تخفیف 20 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
760918-2744 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
760937-4048 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
760919-8343 تخفیف 20 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ
730912-7177 تخفیف 15 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ + یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان
730903-6853 تخفیف 15 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ + یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان
730990-6588 تخفیف 15 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ + یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان
730938-1753 تخفیف 15 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ + یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان
730911-7032 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
730915-1662 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
730921-9879 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
700901-6766 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
700912-3964 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
700912-4715 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
660990-0530 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
660919-2601 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
660912-6930 تخفیف 10 درصدی بابت دوره پیش رو به صورت اختیاری
630912-8057تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
630910-3997تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
630990-6392تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
630919-6345تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
600912-5177تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
600915-2321ابزار ماساژور گردن
600911-7032ابزار ماساژور گردن
560912-2542یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان + تخفیف 30 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
560938-9819ابزار ماساژور گردن
560919-2900رولر ماساژ صورت
560922-5242تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی
560958-880رولر ماساژ ساق پا
560912-9252رولر ماساژ ساق پا
530912-2741 تخفیف 15 درصدی بابت دوره پیش رو کاربر ماساژ + یک جلسه ماساژ ریلکسی رایگان
530939-4081تخفیف 25 درصدی یک جلسه ماساژ انتخابی