سهیل جوهری

دارای بیش از ۱۰ سال سابقه خدمات ماساژ (ماساژ سوئدی، ماساژ سنگ داغ، ماساژ لاغری، ماساژ صورت و زیبائی، ماساژ تایلندی، ماساژ رفلکسولوژی، ماساژ آروماتراپی، ماساژ یومی هوتراپی)
دارای ۳ سال سابقه در فدراسیون پزشکی ورزشی بعنوان ماسور و پزشکیار در تیم های ورزشی
سابقه همکاری با مراکز هانا و حدیش کیش و استخر المپیک کیش

شهر تهران

دوره های گذرانده و مدارک اخذ شده
۱. دارای مدرک ماساژ سوئدی، ماساژ صورت و زیبایی، ماساژ کلاسیک، ماساژ سنگ داغ، ماساژ تایلندی، ماساژ رفلکسولوژی، آروما تراپی، یومی هوتراپی و آناتومی از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان
۲. دارای مدرک پزشکیار تیم ورزشی

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۱. دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۲.دارای مدرک ماساژ تایلندی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۳. دارای مدرک پداگوژی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدارک اخذ شده بین الملی

دارای مدرک ماساژ سوئدی (از مرکز QAL انگلستان)