علی آریا پور

دارای بیش از ۵ سال سابقه خدمات ماساژ (ماساژ سوئدی، ماساژ سنگ داغ، ماساژ تایلندی، ماساژ یومی هوتراپی)

شهر تهران

دوره های گذرانده و مدارک اخذ شده
دارای مدرک ماساژ سوئدی، ماساژ تایلندی، یومی هوتراپی و آناتومی از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۱. دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۲.دارای مدرک ماساژ تایلندی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدارک اخذ شده بین الملی

دارای مدرک ماساژ سوئدی (از مرکز QAL انگلستان)