علی خان بابا خان

دارای بیش از ۱۰ سال سابقه خدمات ماساژ (ماساژ سوئدی، ماساژ لاغری، ماساژ صورت و زیبائی، ماساژ نمک، ماساژ رفلکسولوژی، ماساژ روسی، ماساژ یومی هوتراپی ، ماساژ کاربر ، ماساژ گرود فرانسه)
دارای ۴ سال سابقه در مجموعه ورزشی انقلاب بعنوان ماسور و پزشکیار در تیم های ورزشی
سابقه همکاری با مراکز هتل انقلاب و مجموعه ورزشی تهران جوان، فدراسیون ورزشهای رزمی جودو جمهوری اسلامی ، هتل های بین المللی ایبیس و نووتل

شهر تهران

دوره های گذرانده و مدارک اخذ شده
۱. دارای مدرک ماساژ سوئدی، ماساژ صورت و زیبایی، ماساژ کلاسیک، ماساژ رفلکسولوژی، آسیب شناسی، یومی هوتراپی و آناتومی از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان
۲. دارای مدرک ماساژ و مربی ماسور تیم از فدراسیون ورزشهای رزمی و جودوی ایران

۳-مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۱. دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدارک اخذ شده بین الملی:
دارای مدرک ماساژ گرود فرانسه (از مرکز TAFE استرالیا)