فوت ماساژ روشی از ماساژ است که برای رفع خستگی خصوصا در ناحیه پاها اجرا می شود. این تکنیک ها می تواند به جریان هرچه بیشتر گردش خون در پاها کمک کند و به رفع خستگی های مزمن و اسپاسم در ناحیه عضلات دوقلو یاری رساند. با توجه به تحمل وزن بدن توسط پاها، ماساژ پا که از زانو تا کف پا را شامل می شود، خستگی که سالها در پا ها باقی مانده است را آرام آرام رها سازی می کند.