قیمت های اعلام شده بر مبنای شهریه مصوب سازمان فنی و حرفه ای طبق روال سال 1398 بوده و فقط افزایش هزینه پرتال و چاپ مدرک جمعا 135000 تومان در سال 1399 به شهریه های اعلام شده اضافه می گردد.

ردیفنام رشتهنام حرفهکد استانداردجمع کل ساعاتشهریه مصوب (تومان)
1بهداشت و ایمنی – شغل مشاور مهارت های سبک زندگی سالم32574700214693.365.310
2 بهداشت و ایمنی – شغل کاربر ماساژ32304700112002.450.000
3بهداشت و ایمنی-شایستگیماساژ شیاتسو (فشاری) 3257470381481.475.000
4 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ سنگ 3257470381451.540.000
5 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ رفلکسولوژی3257470331401.520.000
6 بهداشت و ایمنی-شایستگی مشاوره در مراقبت پوست،مو،زیبایی و تناسب اندام3257470221702.850.000
7 بهداشت و ایمنی-شایستگی مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کرم ها 3257470231 502.500.000
8 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ کمپرس گیاهی (هربال)3257470341 321500.000
9 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ ایرانی3257470371401.520.000
10 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ آروماتراپی3257470291 301.380.000
11 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ تای3257470321901660.000
12 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو)3257470301321.360.000
13 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ سوئدی3257470281351.360.000
14 بهداشت و ایمنی-شایستگی ماساژ شمع3257470311321.400.000
15سلامت و طب ایرانی کاربر گیاهان دارویی3230210508500011842.450.000