لیست مدارک آماده تحویل موسسه هنر ماساژ ایرانیان

مدارک داخلی - موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان
نام و نام خانوادگیکارگاه آموزشیتاریخ و سال برگزاریسریال گواهینامه
آزاده پارساپوریومی هو (2)دی 02 الی 08 - 1399991926
زهرا دشتی نژادیومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991911
آزاده مبینی کشهیومی هو (1)مرداد 14 الی 16 - 1400991537
آزاده مبینی کشهیومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991874
ارسلان خشنود هاشمییومی هو (3)تیر 15 الی 17 - 1400991520
ارسلان خشنود هاشمیشیاتسومهر29 الی 30 - 1400991878
حامد مرندیشیاتسومهر29 الی 30 - 1400991883
حامد مرندییومی هو (2)مهر 2 الی 3 - 1400991905
هادی هاشمیشیاتسومهر29 الی 30 - 1400991879
شیدا بهزادیشیاتسومهر29 الی 30 - 1400991882
مهیار نبی بخش قادیکلایییومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991872
کبری قنبریشیاتسومهر29 الی 30 - 1400991881
هایده جلالی پوریومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991469
محمد حسین شایسته فریومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991464
زانیار احمدییومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991461
دانیال بنای عمرانییومی هو (1)مرداد 14 الی 16 - 1400991538
آسیه صاغریچییومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991479
انسیه کاظم زادهیومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991514
عفت بقایی مقدمیومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991473
سید حمیدرضا اسلامییومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991472
سید حسین پور حسینییومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991471
مصطفی محمد زادهیومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991467
مرضیه السادات مدنییومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991465
مجتبی مهربانیومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991463
لیلا امین کوشالییومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991462
فاطمه زمان پوریومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991474
نگار کاکاوندیومی هو (1)تیر 10 الی 12 - 1400991468
فریدون زمین پیمایومی هو (1)فروردین 05 الی 08 - 1400991163
حمید نیک نژادیومی هو (1)فروردین 05 الی 08 - 1400991160
زهرا کانطورییومی هو (1)مهر 01 الی 08 - 1400990457
یگانه عابدییومی هو (1)اسفند 14 الی 17 - 1399991021
علیرضا طالبییومی هو (1)اسفند 14 الی 17 - 1399991026
مهدی سلطانییومی هو (1)اسفند 14 الی 17 - 1399991024
حامد مرندییومی هو (1)مهر 01 الی 08 - 1399990468
ماندانا فریدونی کهره دشتیومی هو (1)مهر 01 الی 08 - 1399990444
دانیال پروازی مقدمیومی هو (1)مرداد 20 الی 26 - 1399990282
شهره اسکندرییومی هو (1)تیر 20 الی 26 - 1399990191
راشین قدرت نژادیومی هو (1)تیر 20 الی 26 - 1399990189
کبری اکبرییومی هو (1)فروردین 05 الی 08 - 1400991164
مرجان نوروزییومی هو (1)مرداد 10 الی 17 - 1398980568
فاطمه پور آبیاریومی هو (1)مرداد 10 الی 17 - 1398980571
مهدی شاهییومی هو (1)مرداد 10 الی 17 - 1398980559
مریم کریمییومی هو (1)اردیبهشت 04 الی 09 - 1398980103
نسرین پورزندیومی هو (1)آذر 18 الی 23 - 1397980847
فاطمه رئوفییومی هو (1)بهمن 21 الی 25 - 1397410316
افشین سبحانییومی هو (1)بهمن 21 الی 25 - 1397410309
افسانه سلطانی لرگانییومی هو (1)مهر 01 الی 08 - 1399990455
آزاده پارساپوریومی هو (1)آذر و دی 24 الی 01 - 1399990649
غزل محالییومی هو (1)شهریور 15 الی 21 - 1398980670
صنم فنیاستیانیومی هو (1)آذر 01 الی 07 - 1398980955
اطهر السادات دشتییومی هو (1)آذر 01 الی 07 - 1398980954
محمد رضا رئیسییومی هو (1)آذر 15 الی 22 - 1398981077
علی آریا پوریومی هو (1)دی و بهمن 28 الی 05 - 1398981261
هومان جمشیدییومی هو (1)دی و بهمن 28 الی 05 - 1398981257
سید محسن هاشمی کاشییومی هو (1)دی و بهمن 28 الی 05 - 1398981259
میلاد مدرس تهرانییومی هو (1)دی و بهمن 28 الی 05 - 1398981253
زینب چلبییومی هو (1)اردیبهشت 01 الی 08 - 1396372704
مریم کریملویومی هو (1)اردیبهشت 01 الی 07 - 1396206432
پدرام پور محمودیانیومی هو (1)مرداد 05 الی 12 - 1396206553
رضا منصوری نیایومی هو (1)مرداد 24 الی 31 - 1396206894
فرناز فخیمی رضایییومی هو (1)مرداد 05 الی 12 - 1396206565
روناک سلطانییومی هو (1)بهمن 14 الی 20 - 1395206863
وحید عمرانییومی هو (1)اسفند 14 الی 17 - 1399991021
حسین ابراهیمی درئییومی هو (1)مهر 12 الی 19 - 1398*
آناهیتا قاسمییومی هو (1)شهریور 15 الی 21 - 1398980651
مهدی فکرییومی هو (1)مرداد 05 الی 12 - 1396206588
علی مددییومی هو (1)مرداد 24 الی 31 - 1396206895
نسرین بابایییومی هو (1)اردیبهشت 04 الی 11 - 1393205409
محمد حسین رنگیهایومی هو (1)اسفند 12 الی 14 - 1399991685
مریم دژیابیومی هو (1)آبان 09 الی 10 - 1392111372
غزاله صباغیومی هو (1)فروردین 22 الی 23 - 139210938
محسن ابولی تاج آبادییومی هو (1)دی و بهمن 25 الی 02 - 1393101566
کیومرث حاجی زادهیومی هو (1)اسفند 07 الی 14 - 139310313
حسین خدابندهیومی هو (1)اسفند 07 الی 14 - 139310253
جعفر رادپوریومی هو (1)اردیبهشت 29 الی 31 - 1400991304
محسن رضائییومی هو (1)اردیبهشت 29 الی 31 - 1400991299
مهنوش جعفریان دهکردییومی هو (1)اردیبهشت 29 الی 31 - 1400991298
جواد سلمانییومی هو (1)اردیبهشت 29 الی 31 - 1400991306
زهرا سادات بنی کریمیومی هو (1)اردیبهشت 29 الی 31 - 1400991307
احمد محمدی زادهیومی هو (1)فروردین 22 الی 23 - 139210939
محمد حسین حیدرییومی هو (1)اردیبهشت 29 الی 31 - 1400991301
محسن امجدیانیومی هو (1)آبان 21 الی 22 - 139110917
شبنم کفیلییومی هو (1)آبان 09 الی 10 - 1392111373
اشرف رحیمییومی هو (1)فروردین 22 الی 23 - 139210935
فاطمه حسین زادهیومی هو (1)مرداد 14 الی 16 - 1400991540
صادق صفائی پوریومی هو (1)مرداد 14 الی 16 - 1400991541
مهران گرماسییومی هو (1)مرداد 14 الی 16 - 1400991542
لیلا گودرزییومی هو (1)دی و بهمن 28 الی 05 - 1398981391
ساسان جانی دیگه سرائییومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991761
اتابک سیف الله زادهیومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991733
عرفان رنجبریومی هو (1)مهر 01 الی 02 - 1400991763
طیبه چاولهیومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991762
هادی هاشمییومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991765
توحید دلجوییومی هو (1)مهر 01 الی 02 - 1400991760
مریم کاظمی زاده خنامانیومی هو (1)مهر 01 الی 02 - 1400991738
محسن رحیمییومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991764
محمد کلامییومی هو (1)تیر 07 الی 09 - 1398991747
آزاده مبینی کشهیومی هو (1)مرداد 14 الی 16 - 1400991537
صدقیه امدادییومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991744
فاطمه سادات موسوییومی هو (1)شهریور 28 الی 30 - 1400991737
مهران گرماسییومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991588
مبینا عرفانییومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991590
دانیال بنای عمرانییومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991591
بهمن صبائییومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991593
صادق صفائی پوریومی هو (2)مرداد 16 الی 18 - 1400991596
زهره نعمتییومی هو (2)دی 02 الی 08 - 1399990632
محسن رضائییومی هو (2)اردیبهشت و خرداد 31 الی 02 - 1400991314
زانیار احمدییومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991506
وحید عمرانییومی هو (2)اسفند 15 الی 18 - 1399991028
مهنوش جعفریان دهکردییومی هو (2)اردیبهشت و خرداد 31 الی 02 - 1400991321
لیلا امین کوشالییومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991492
مرضیه السادات مدنییومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991489
انیسه کاظم زادهیومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991515
محمد حسین شایسته فریومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991495
سید حسین پور حسینییومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991497
سید حمیدرضا اسلامییومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991498
نگار کاکاوندیومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991491
مجتبی مهربانیومی هو (2)تیر 12 الی 14 - 1400991493
مهدی سلطانییومی هو (2)فروردین 09 الی 12 - 1400991165
حمید نیک نژادیومی هو (2)فروردین 09 الی 12 - 1400991174
فریدون زمین پیمایومی هو (2)فروردین 09 الی 12 - 1400991173
محمد مهدی طرفداریومی هو (2)فروردین 09 الی 12 - 1400991166
مریم توکلییومی هو (2)مهر 09 الی 17 - 1399990479
آزاده پارسا پوریومی هو (2)دی 01 الی 08 - 1399990644
فربد بازدیدی طهرانییومی هو (2)فروردین 10 الی 17 - 1398*
احمد اسماعیل پور معلمیومی هو (2)اردیبهشت 10 الی 17 - 1398980115
احمد مطهری مجد یومی هو (2)بهمن 06 الی 13 - 1398981280
مسعود بدیعی نژاد یومی هو (2)بهمن 06 الی 13 - 1398981267
سید علی طباطبایییومی هو (2)بهمن 06 الی 13 - 1398981263
آناهیتا قاسمییومی هو (2)شهریور 22 الی 29 - 1398980683
هومان جمشیدییومی هو (2)بهمن 06 الی 13 - 1398981255
مریم خمسهیومی هو (2)تیر و مرداد 27 الی 02 - 1399990416
شهره اسکندرییومی هو (2)تیر و مرداد 27 الی 02 - 1399990206
راشین قدرت نژاد یومی هو (2)تیر و مرداد 27 الی 02 - 1399990207
نسرین پور زندیومی هو (2)آذر 23 الی 30 - 1397980852
محمد علی قربانی عیشنییومی هو (2)آذر 23 الی 30 - 1397410154
زهرا پایدار سهل آبادییومی هو (2)مرداد 01 الی 06 - 13979-1351
جعفر راد پوریومی هو (2)اردیبهشت و خرداد 31 الی 02 - 1400991322
محسن رحیمییومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991729
زهرا سادات بنی کریمیومی هو (2)اردیبهشت و خرداد 31 الی 02 - 1400991318
اتابک سیف الله زادهیومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991734
ساسان جانی دیگه سرائییومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991759
هادی هاشمییومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991743
طیبه چاولهیومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991742
محمد محسن رنگیهایومی هو (2)اردیبهشت 07 الی 09 - 1400991750
محمد کلامییومی هو (2)تیر 10 الی 12 - 1398991748
سیما وهابیان تهرانییومی هو (2)اردیبهشت 07 الی 09 - 1400991725
صدقیه امدادییومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991746
فاطمه سادات موسوییومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991745
مهدی پور علییومی هو (2)مهر 01 الی 02 - 1400991801
زینب خیر خواهیومی هو (3)شهریور 13 الی 15 - 1399991740
مرتضی عطارییومی هو (3)بهمن 09 الی 12 - 1399991600
امیر رضا احمدییومی هو (3)تیر 15 الی 17 - 1400*
ارسلان خشنود هاشمییومی هو (3)تیر 15 الی 17 - 1400991520
مسعود پور مهرابییومی هو (3)مهر 12 الی 19 - 1398980879
شکوفه سیاوشییومی هو (3)فروردین 14 الی 17 - 1400991178
الهام سلاخ نیک نژادیومی هو (3)دی 16 الی 20 - 13959-1591
حلیمه سلیمییومی هو (3)آبان 20 الی 25 - 1397980280
سامان شریفییومی هو (3)آبان 20 الی 25 - 1397980282
نازیلا خدابخشییومی هو (3)فروردین 14 الی 17 - 1400991181
سحر علی پرستیومی هو (3)فروردین 14 الی 17 - 1400991180
علی اصغر لطفی نسبیومی هو (3)دی 19 الی 22 - 1398991271
روح الله ایزدییومی هو (3)آبان 20 الی 25 - 1397980287
فرشاد خطیبییومی هو (3)مهر 12 الی 19 - 1398980928
محمد محسن رنگیهایومی هو (3)خرداد 21 الی 23 - 1400991752
محمد کلامییومی هو (3)آذر 15 الی 17 - 1398991749
سیما وهابیان تهرانییومی هو (3)خرداد 21 الی 23 - 1400991732
حمید فرخییومی هو (4)آبان 06 الی 16 - 1398980885
بهروز اسدییومی هو (4)آبان 06 الی 16 - 1398990197
محمد صفر خانلویومی هو (4)آبان 06 الی 16 - 1398980892
سید محمد باقر جعفرییومی هو (4)آبان 06 الی 16 - 1398*
محمد مبین زارعماساژ سوئدیمرداد 01 الی 07 - 1400991686
آزیتا بیاتماساژ سوئدیشهریور 12 الی 19 - 139412733
مرجان خوئینی هاماساژ سوئدیمرداد 01 الی 08 - 139410709
محمد نادریماساژ سوئدیفروردین 20 الی 27 - 139410341
الهام صنایع حجریماساژ سوئدیخرداد 21 الی 28 - 139410627
فاطمه نوریماساژ سوئدیشهریور 20 الی 21 - 139310000
سمیرا فریدونیماساژ سوئدیدی 23 الی 30 - 139310320
سمیرا رستمی ماساژ سوئدیتیر 01 الی 07 - 1396206708
راحله رستخیزماساژ سوئدیخرداد 30 الی 31 - 1392111138
حمیرا مرادی خانقاهماساژ سوئدیتیر 01 الی 07 - 1396206708
وحید عباسیان بابا باقرماساژ سوئدیمرداد 01 الی 08 - 1396206532
محمد مهدی طرفدارماساژ سوئدیمرداد 01 الی 08 - 1396206530
افسون بابائیماساژ سوئدیاردیبهشت 18 الی 25 - 1396206507
شکیبا عزیزیماساژ سوئدیاردیبهشت 09 الی 14 - 1396206296
حمید هفته خانکماساژ سوئدیمهر 15 الی 20 - 1396206288
نیلوفر شریفی نیک نفسماساژ سوئدیخرداد 01 الی 07 - 1396206707
فاطمه اسدیماساژ سوئدیآبان 09 الی 16 - 13959-1224
محمد لطف اله خواجوماساژ سوئدیاردیبهشت 10 الی 17 - 1395205735
سحر زارع زاده ماساژ سوئدیبهمن 10 الی 11 - 139110669
مهتاب نورائی مجدماساژ سوئدیبهمن 10 الی 11 - 139110707
نسرین نفیسی ورچهماساژ سوئدیبهمن 10 الی 11 - 139110665
مریم گوهری مقدمماساژ سوئدیبهمن 10 الی 11 - 139110667
مینا سیرجانیماساژ سوئدیبهمن 10 الی 11 - 139110710
مرضیه خزاعیماساژ سوئدیاسفند 10 الی 11 - 139110700
احسان اله امیدواریماساژ سوئدیاسفند 10 الی 11 - 139110778
مسعود ندرلوماساژ سوئدیاسفند 10 الی 11 - 139110770
مهدی فیروزماساژ سوئدیمرداد 19 الی 20 - 139110100
سید حجت حسینی اصلماساژ سوئدیاسفند 10 الی 11 - 139110892
سپیده ثمودیماساژ سوئدیبهمن 10 الی 11 - 139110660
نازنین امیریان تبریزیماساژ سوئدیاسفند 10 الی 11 - 139110810
معصومه حقیماساژ سوئدیاسفند 10 الی 11 - 139110893
لیلا یزدان مهرماساژ سوئدیمهر 30 الی 31 - 139010299
مصطفی گودینیماساژ سوئدیمهر 20 الی 27 - 13979-1586
محسن پهلوانیماساژ سوئدیمهر 04 الی 18 - 1397377741
اکرم اسلامی زادهماساژ سوئدیبهمن 05 الی 12 - 1397*
میترا اسلامیماساژ سوئدیاردیبهشت 06 الی 11 - 13979-1127
صدراله جینورماساژ سوئدیفروردین 15 الی 22 - 1397980155
طاهره کیانیماساژ سوئدیخرداد 13 الی 20 - 1396206637
علیرضا کیائیماساژ سوئدیخرداد 13 الی 20 - 1396206639
توبا حسن پورماساژ سوئدیتیر 17 الی 25 - 1400991511
آرزو نظریماساژ سوئدیفروردین 20 الی 23 - 1400991355
ثریا عابدماساژ سوئدیآبان 07 الی 10 - 1398991292
مریم ارمیانماساژ سوئدیمرداد 10 الی 16 - 1395991287
طاهره یوسفی قلعه رودخانیماساژ سوئدیخرداد 15 الی 19 - 1400991456
سمانه محمدیماساژ سوئدیآذر 23 الی 30 - 1394205459
زهرا شفیعی دهنویماساژ سوئدی پیشرفتهآذر 28 الی 29 - 1392111445
سید فاضل مشعشعیماساژ سوئدیآذر 11 الی 20 - 1395990552
پروانه شاهونهماساژ سوئدیشهریور 12 الی 19 - 1394205038
اصغر رستمیماساژ سوئدیمهر 23 الی 30 - 1394205133
شروین نباتیماساژ سوئدیاسفند 08 الی 09 - 13929-1218
فیروزه بیگلوماساژ سوئدیشهریور 19 الی 20 - 13929-1219
جواد رحمانیماساژ سوئدیخرداد 20 الی 25 - 1398980311
فاطمه نژاد اکبر ارباستانماساژ سوئدیشهریور 01 الی 07 - 1398980881
فاطمه گودرزنیاماساژ سوئدیخرداد 15 الی 21 - 1398980905
یوسف رسولیماساژ سوئدیاردیبهشت 23 الی 30 - 1398*
فاطمه قربانیماساژ سوئدیفروردین 17 الی 25 - 1398*
فاطمه حقیماساژ سوئدیمهر 01 الی 08 - 1398*
زهرا یارعلی اشنیماساژ سوئدیاسفند 01 الی 08 - 1399991004
ناهید حسین پورماساژ سوئدیآبان 01 الی 08 - 13959-1223
فریبا محمدیماساژ سوئدیمرداد 01 الی 07 - 1395206074
هلن راوددژماساژ سوئدیخرداد 01 الی 08 - 1395205748
لیلا زنگانهماساژ سوئدیآذر 01 الی 08 - 1394205411
نرگس زحمتکش ماساژ سوئدیخرداد 30 الی 31 - 1392111134
اکبر رمضانیماساژ سوئدیآذر 23 الی 30 - 1394205396
سپیده راستگردانیماساژ سوئدیآذر 23 الی 30 - 1394205541
پونه عسگرپورماساژ سوئدیمهر 10 الی 17 - 13949-1725
اکرم نقدی پریشیاتسو (1)خرداد 01 الی 07 - 1398980843
محمد صفر خانلوشیاتسو (1)خرداد 01 الی 07 - 1398980235
گیلدا موتمن زادهشیاتسو (1)خرداد 01 الی 07 - 1398980229
سارا باقرزادهشیاتسو (1)اردیبهشت 10الی 17 - 139410408
محمد افتخاری پورشیاتسو (1)اردیبهشت 10الی 17 - 139410411
راهیل آقاییشیاتسو (1)دی 01 الی 07 - 1399990773
نگار رامشانیشیاتسو (1)دی 01 الی 07 - 1399990772
معصومه ملکیشیاتسو (1)دی 01 الی 07 - 1399990775
شهرام مشعشعیشیاتسو (1)اردیبهشت 21 الی 28 - 1396206457
مهرداد اهرابیشیاتسو (1)اردیبهشت 21 الی 28 - 1396206458
سودابه سیارنیاشیاتسو (1)شهریور 24 الی 31 - 1396206264
فاطمه شکر زادهشیاتسو (1)اردیبهشت 21 الی 28 - 1396206470
نسرین باباییشیاتسو (1)اردیبهشت 24 الی 31 - 1393205410
علیرضا رهگویشیاتسو (1)مهر 24 الی 30 - 139310063
امیر رضا احمدیشیاتسو (1)مهر 06 الی 11 - 1399991477
زهرا رازیشیاتسو (1)مهر 24 الی 25 - 139310505
لیلا امین کوشالیشیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991562
محمد امین فریدونی ولاشجردیشیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991567
حمید رضا بداغیشیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991565
امیر نجفیشیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991566
مهدی سلطانیشیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991568
محمد حسین یوسف زاده شیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991569
سیما گودرزیشیاتسو (1)خرداد 27 الی 29 - 1400991563
سیامک جلالیشیاتسو (1)خرداد 01 الی 07 - 1398980237
هادی بزرگیشیاتسو (1)خرداد 01 الی 07 - 1398980240
فاطمه رئوفیشیاتسو (1)اسفند 10 الی 17 - 1397*
نسرین پور زندشیاتسو (1)اسفند 10 الی 17 - 1397980294
مریم تاشی شمس آبادیشیاتسو (1)شهریور 14 الی 15 - 1392111256
هادی بزرگیشیاتسو (2)خرداد 08 الی 13 - 1398980259
محمد صفر خانلوشیاتسو (2)خرداد 08 الی 13 - 1398980264
سیامک جلالیشیاتسو (2)خرداد 08 الی 13 - 1398980261
گیلدا موتمن زادهشیاتسو (2)خرداد 08 الی 13 - 1398980252
نگار رامشانیشیاتسو (2)دی 08 الی 17 - 1399990791
اکرم نقدی پریشیاتسو (2)خرداد 08 الی 13 - 1398980845
معصومه ملکیشیاتسو (2)دی 08 الی 17 - 1399990793
علی شریفیتای ماساژ سنتیمهر 21 الی 26 - 13959-1293
مریم حیدریماساژ تایلندیفروردین 05 الی 09 - 1400991155
وحید فرد حسینیماساژ تایلندیتیر 01 الی 12 - 1398980663
سید فاضل مشعشعیماساژ تایلندیدی 11 الی 20 - 1395990548
علی عنایتماساژ تایلندیمرداد 02 الی 10 - 1393980475
شهرام مهرچیماساژ تایلندیآبان 04 الی 11 - 1394205292
فاطمه طالبیماساژ تایلندیمرداد 14 الی 16 - 1400*
هادی فضلعلیماساژ تایلندیمهر 20 الی 21 - 139110396
سرخوش قویدلماساژ تایلندیشهریور 05 الی 12 - 139412766
رعنا اسلاملوزادهماساژ تایلندیمهر 20 الی 21 - 139110397
هادی بسطامیماساژ تایلندیدی 18 الی 25 - 1392*
حمیده یوسفیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991555
عاطفه جعفریحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991560
صادق صفائی پورحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991558
طیبه سلیمیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991559
دانیال بنای عمرانیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991547
نسرین دخت شعاعیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991548
حورا احمدیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991556
بهمن محمدیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991552
مرضیه السادات مدنیحرکات اصلاحیمرداد 14 الی 16 - 1400 991549
افشین زراعیحرکات اصلاحیآذر 05 الی 10 - 1398*
بابک روشنیحرکات اصلاحیمرداد 18 الی 20 - 1400991707
فاطمه قربانیماساژ صورتفروردین و اردیبهشت 18 الی 01 - 1398*
مهناز پاکزادماساژ صورتخرداد 22 الی 29 - 1398980570
نیوشا سرشتیماساژ صورتمرداد 10 الی 15 - 1397*
سارا شریفیماساژ صورتآذر 04 الی 09 - 1396206928
المیرا ابراهیمیماساژ صورتاردیبهشت 01 الی 05 - 1396206475
هدیه هاشمیماساژ صورتاسفند 01 الی 06 - 13969-1036
لاله عوید زادهماساژ صورتآذر 04 الی 09 - 1396206925
حمیرا علیزاده بچه آبادماساژ صورتآبان 21 الی 28 - 1394205170
شهلا مولائیماساژ صورتآبان 21 الی 28 - 1394205172
آزیتا بیاتماساژ صورتمهر 20 الی 28 - 1394981216
معصومه خاکی فیروزماساژ صورتاردیبهشت 10 الی 17 - 1395206601
فاطمه اسدیماساژ صورتمهر 01 الی 07 - 1395206061
مرضیه قاسمیماساژ صورتتیر 02 الی 03 - 13939-1221
متین ملکیماساژ صورتشهریور 08 - 09 - 139310021
زینب نادی بلوچیانماساژ صورتخرداد 01 الی 02 - 139370001
زهرا دانش فرماساژ صورتمهر 04 الی 05 - 1392111324
زینب پور مهدیماساژ صورتمهر 04 الی 05 - 1392111326
لیلا فیلوماساژ صورتبهمن 21 الی 22 - 1392111512
آذر داوریماساژ صورتاردیبهشت 30 الی 31 - 1392111155
پریناز توکلی زانیانیماساژ صورتآذر 09 الی 10 - 139110080
ماندانا مطمئنماساژ صورتتیر 07 الی 08 - 139110066
نرگس کرباسیماساژ صورتآذر 09 الی 10 - 139110478
سوده زارعی سارو کلائیماساژ صورتآذر 09 الی 10 - 139110470
فاطمه شیخانماساژ صورتمرداد 23 الی 24 - 13899-1210
مریم ارمینانماساژ صورتاردیبهشت 15 الی 20 - 1395991288
فرزانه السادات طباطبائیماساژ صورتخرداد 05 الی 08 - 1400991340
مریم دور علیماساژ صورتشهریور 03 الی 10 - 1400991741
میترا وطن خواهماساژ سنگ داغاردیبهشت 10 الی 12 - 1400991722
فاطمه حقیماساژ سنگ داغمهر 09 الی 18 - 1398*
فریبا محمدیماساژ سنگ داغشهریور 18 الی 24 - 1395206809
آزیتا بیاتماساژ سنگ داغآذر 20 الی 28 - 1394981218
ثریا عابدماساژ سنگ داغآبان 11 الی 14 - 1398991294
مسعود امیرآبادی فرهانیماساژ سنگ داغخرداد 17 الی 23 - 13909-1222
مهتاب رشادیانماساژ سنگ داغآذر 29 الی 30 - 1391100598
فاطمه جوادی نژادماساژ سنگ داغمرداد 25 الی 27 - 1398991735
بهدخت حاج منوچهریماساژ لاغریتیر 05 الی 15 - 1396206531
میترا درویشیماساژ لاغریآبان 06 الی 11 - 1396206399
نرگس حصیبیماساژ لاغریبهمن 18 الی 25 - 1395206873
آزیتا بیاتماساژ لاغریآبان 20 الی 28 - 1394981212
سعیده اسکندری مهرآبادیماساژ لاغریاسفند 18 الی 25 - 1394205956
فاطمه جوادی نژادماساژ لاغریمرداد 29 الی 31 - 1398991798
حسین باقریآشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980781
گل بس عربعلی کنگانیآشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980794
معصومه ششدهیآشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980778
سیما ایمانیان آشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980810
سجاد توکلیآشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980815
زهرا شهریاریآشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980777
سعید رفسنجانیآشنایی با نبض شناسیمهر 15 الی 23 - 1398980805
فریبا بهرامیماساژ صورت و پاکسازی پوستاردیبهشت 24 الی 31 - 1394205345
اکرم شبروماساژ صورت و پاکسازی پوستدی 05 الی 06 - 1392111450
آزاده عزیزیماساژ صورت و پاکسازی پوستآذر 20 الی 27 - 139310093
مهشید محمد یارلوماساژ صورت و پاکسازی پوستآبان 26 الی 27 - 139310549
مریم آفیلی زادهماساژ صورت و پاکسازی پوستدی 04 الی 05 - 139310117
سید فاضل مشعشعیماساژ صورت و پاکسازی پوستبهمن 01 الی 08 - 1395990560
لاله عیود زادهکرم سازیمرداد 10 الی 17 - 1398980629
ساناز فداکارکرم سازیدی 11 الی 18 - 139310124
زینب محمد میرزاکرم سازیدی 11 الی 18 - 139310122
مریم آفیلی زادهکرم سازیدی 11 الی 18 - 139310119
اکرم کوبی داناکرم سازیدی 11 الی 18 - 139310121
فریده اجتهادیانکرم سازیدی 11 الی 18 - 139310144
نیوشا سرشتیپاکسازی و پوستمرداد 01 الی 05 - 1397*
المیرا ابراهیمیپاکسازی و پوستفروردین 20 الی 25 - 139620
مریم فتحیکاربرد تجهیزات پوست و موآذر 01 الی 10 - 1398981155
مزگان بیدقیکاربرد تجهیزات پوست و موآذر 01 الی 10 - 1398981156
سارا سجادی نیاکاربرد تجهیزات پوست و موتیر و مرداد - 25 الی 02 - 1398980525
مهدی لاله دشتیماساژ رفلکسولوژیدی 14 الی 15 - 139110545
گلناز صدرنیاماساژ رفلکسولوژیدی 14 الی 15 - 139110610
مریم مالکیماساژ رفلکسولوژیاسفند 01 الی 02 - 1392111520
یاسمین دولتشاهیماساژ رفلکسولوژیدی 23 الی 30 - 1395206847
سعید رفسنجانیماساژ رفلکسولوژیآذر و دی 29 الی 05 - 1397410165
شیدا بهزادیماساژ رفلکسولوژیدی 05 الی 12 - 1399990739
زهرا قلی پورماساژ رفلکسولوژیدی 03 الی 10 - 1394205412
مرضیه گلشاهیماساژ رفلکسولوژیاسفند 01 الی 02 - 13929-1226
مهناز عیوضیآناتومی1397/12/18*
محمد احسان نصیرآناتومی عمومیشهریور 28 الی 29 - 1392111315
ثریا عابدآناتومی آبان 03 الی 06 - 1398991293
فاطمه خدامی انجدانیآناتومیاسفند 06 الی 09 - 1399991248
سید جمال پارساآناتومی1397/12/18*
احمد حسنیآناتومی عمومیشهریور 28 الی 29 - 1392111307
بابک روشنیآناتومیشهریور 12 الی 13 - 1400991709
نگین سرلکمهارت افزایی آناتومی و فیزیولوژی (ورزش)تیر 26 الی 31 - 1397*
محمد افتخاری پورعنبیه شناسیاسفند 01 الی 08 - 139310234
مهتاب هاشمیعنبیه شناسیمرداد 10 الی 17 - 13979-1563
فریبا صالحی ارجمندماساژ آیورودابهمن 16 الی 23 - 139310184
ناهید محمدیماساژ آیورودابهمن 16 الی 23 - 139310217
سپیده عبداله زادهآیورودا پیشرفتهبهمن 13 الی 15 - 1399991706
ستاره مقیسهماساژ چینیمرداد 09 الی 10 - 139110256
بهراد عباسیماساژ چینیخرداد 16 الی 17 - 139211032
پریسا علی مددیماساژ چینیمرداد 19 الی 20 - 139110417
امیر شاه منصوریماساژ ریلکسیفروردین 06 الی 11 - 1400991483
فاطمه جوادی نژادماساژ ریلکسیمرداد 09 الی 11 - 1398991724
سید فاضل مشعشعیآرومادی 01 الی 08 - 1395990557
بهنوش فلاحت پیشهآروما تراپیخرداد 02 ا- 139211038
سید فاضل مشعشعیفوت ماساژآذر 01 الی 08 - 1395990554
زهره مریمیفوت ماساژخرداد 17 الی 18 - 139110092
احمد رمضانی مقدمآشنایی با طب سوزنیدی و بهمن 22 الی 27 - 1396300016
زهرا صادقی جنت آبادیآشنایی با طب سوزنیمهر 05 الی 12 - 1399990425
سارا مسگر قمیآشنایی با طب سوزنیمهر 05 الی 12 - 1399990422
مهدی فکریطب سوزنیآذر و دی 03 الی 29 - 1396206982
شهرام مشعشعیدوره فراگیر یومی هو تراپیاسفند و مرداد 01 الی 05 - 1397 و 1398*
شهرام رخشانیدوره فراگیر یومی هو تراپیتیر الی بهمن 02 الی 11 - 1397*
مهدی تلیسی ثنادوره فراگیر یومی هو تراپیاسفند و مرداد 01 الی 31 - 1397 و 1398*
مهدی میرزائیان خمسهدوره فراگیر یومی هو تراپیاسفند و مرداد 01 الی 31 - 1397 و 1398*
زهرا اسدیدوره فراگیر یومی هو تراپیاسفند و مرداد 01 الی 31 - 1397 و 1398*
نادر نجات طلبدوره فراگیر یومی هو تراپیتیر و بهمن 02 الی 11 - 1397*
اکرم نقدی پریدوره فراگیر یومی هو تراپیاسفند و مرداد 01 الی 31 - 1397 و 1398*
وحید کشاورز شاهبازدوره فراگیر یومی هو تراپیاسفند و مرداد 01 الی 31 - 1397 و 1398*
فاطمه جوادی نژادماساژ روسیمرداد 20 الی 23 - 1398991731
سعید حدادیماساژ روسیفروردین 07 الی 10 - 1400991154
پریسا سیادیماساژ روسیخرداد 04 الی 06 - 1400991327
مهدی قربانیمبانی ماساژ تراپیدی 03 الی 11 - 1399991050
مریم ارمیانماساژ درمانیبهمن 09 الی 14 - 1395991289
اسماعیل قاسمیمزاج شناسیبهمن 06 الی 10 - 1399991510
سید فاضل مشعشعیماساژ ورزشیمهر 11 الی 20 - 1395990550
محمد هادی قنبری فیروز آبادی ای اف تیبهمن 19 الی 20 - 139110723
فرزانه سادات طباطبائیمراقبت دست و پاخرداد 16 الی 18 - 1400991342
فرزانه سادات طباطبائیتجهیزات و زیباییخرداد 09 الی 12 - 1400991341
زهرا صادقی جنت آبادیبادکششهریور 18 الی 22 - 1399990418
نام و نام خانوادگیکد ملیسریال گواهینامهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایان
فاطمه کرد جزی2240100532992792ماساژ سوئدی1400/12/021400/12/04
زهره عدالت پناه2122921714992793ماساژ سوئدی1400/12/021400/12/04
مرجان فرخ وند4579356322992794طب سنتی پیشرفته1400/12/021400/12/06
فاطمه فروزان0925218448992795ماساژ صورت1401/01/141401/01/19
علیرضا نیکبختان1379842697992796آروماتراپی1400/10/111400/11/11
سیده ناهید بلند نژاد0941654151992797ماساژ سوئدی1401/01/141401/01/19
مریم گلستانه راد1141064588992798ماساژ سوئدی1400/09/251400/09/26
مریم گلستانه راد1141064588992799ماساژ سنگ داغ1400/10/181400/10/19
آنا علائی فرد کردکندی1462264131992800یو می هو 11400/11/281400/11/29
حکیمه طالبی5459229634992801یو می هو 11398/10/151398/10/16
مائده قربان علیزاده جاغرق0922719411992802ماساژ لاغری1401/01/141401/01/19
عاطفه عصام رودسری2580456643992803ماساژ سوئدی1401/01/191401/01/21
یلدا نوروزی3330865245992804سنگ داغ1397/05/161397/05/18
مصطفی حسن پور ویرانی0922168172992805آروماتراپی1400/01/011400/01/31
مصطفی حسن پور ویرانی0922168172992806ماساژ سوئدی1400/02/011400/02/31
مصطفی حسن پور ویرانی0922168172992807ماساژ روسی1400/03/011400/03/31
مصطفی حسن پور ویرانی0922168172992808ماساژ تایلندی1400/05/011400/05/31
فاطمه جاری نجف آبادی1092173889992809یو می هو 31399/06/161399/06/17
الهه رنجبر مینا آباد2631662954992810ماساژ سوئدی1401/01/171401/01/22
محبوبه حسنی زاده2730179089992811ماساژ سوئدی1401/01/171401/01/22
سپیده قندیان زنجان2594345393992812ماساژ صورت1401/01/231401/01/26
زهرا محمدی2659818959992813ماساژ سنگ داغ1401/01/231401/01/26
مهرنوش محبوبی0069609217992814ماساژ سوئدی1401/02/121401/02/19
عسل شرف الدین2093545683992815ماساژ سنگ داغ1401/01/231401/01/26
رضا احمد معظم2279790221992816ماساژ سوئدی1401/01/231401/01/28
هومن حسین زاده2270045491992817ماساژ سوئدی1401/01/171401/01/22
فاضل احمدی زاده0024730033992818ماساژ صورت1401/01/231401/01/26
صالح حسن پور قاسم آباد سفلی2691672050992819ماساژ سوئدی1401/01/231401/01/28
محسن صادقی تیجنگ2981280015992820ماساژ سوئدی1399/08/131399/08/20
سوگند یزدانی2980739758992821یوگا مادر و کودک1401/01/181401/01/21
زهرا ملکی0520813820992822یوگا بارداری و زایمان1401/01/241401/01/26
پروانه جلالی الانکش0451380711992823ماساژ صورت1400/12/051400/12/06
الناز مرتاض کرمانی پور2980092215992824ماساژ سوئدی1401/01/231401/01/25
صوفیه امیرزاده گوغری2993860011992825ماساژ سوئدی1401/01/231401/01/25
مریم متولی باشی نائینی1050269608992826ماساژ سوئدی1401/01/201401/02/01
صالح قاسمی1680007718992827یو می هو 11400/11/281400/11/29
حسین علی بابائی2080828312992828ماساژ سوئدی1401/01/201401/01/23
محمدمتین سلطان تویه2081165971992829ماساژ سوئدی1401/01/201401/01/23
زهرا ملکی آزارکی2279918791992830ماساژ تایلندی روغنی1400/12/041400/12/13
مصطفی مهدوی خو0493489843992831یو می هو 11400/10/231400/10/24
پدرام یوسف پور کلورزی2580311017992832ماساژ سوئدی1400/03/101400/03/13
حامد واحدی0013593994992833ماساژ تایلندی1401/02/041401/02/07
وحیده حسینی5720072381992834تعیین جنسیت در آیورودا1401/02/041401/02/07
عارف کردی اردکانی0018839959992835ماساژ سوئدی1401/02/041401/02/07
امیلی صادق نژاد0054826381992836ماساژ روسی1401/02/041401/02/07
بهروز حجه الساداتی3732338053992837ماساژ سنگ داغ1401/02/221401/02/24
آرمین سلامی نیار1450894054992838شیاتسو1401/02/051401/02/13
معصومه پیرزاده اشرف1450045766992839ماساژ سوئدی1401/02/051401/02/13
بابک دادده قوجه بیگلو5049867940992840ماساژ سوئدی1401/02/051401/02/13
محمدطاها نصیری0065975189992841ماساژ سوئدی1391/02/221391/02/29
زینب راست پور عیسی لو1463245025992842ماساژ سوئدی1401/02/051401/02/13
نسرین پیرانداخ1461169331992843ماساژ سوئدی1401/02/051401/02/13
ملیحه قدیمی0750092718992844ماساژ ریلکسی1401/01/241401/01/26
علی امین شیخانی0021645817992845ماساژ سوئدی1401/02/021401/02/07
آذر صدیق0039395758992846ماساژ سنگ داغ1401/01/151401/01/18
زهرا قربانی0946382255992847ماساژ سوئدی1401/01/151401/01/18
زینب دولتی5160016589992848ماساژ سوئدی1401/02/071401/02/12
صدیقه قاضی فرد1920227016992849ماساژ ریلکسی1399/03/151399/03/20
معین افراشته2649944447992850ماساژ سوئدی1401/02/021401/02/07
اکرم رمضانپور بندرچی2580220933992851ماساژ سنگ داغ1401/02/021401/02/05
فاطمه لندرانی2121566589992852ماساژ سوئدی1401/02/021401/02/07
فاطمه شهسواری پور2851285885992853ماساژ سوئدی1401/02/071401/02/12
سمیرا شریف2691695735992854ماساژ سوئدی1401/02/071401/02/12
آمنه حبیبی مقدم2691170705992855ماساژ سوئدی1401/02/071401/02/12
زهره عدالت پناه2122921714992856طب سنتی پیشرفته1401/02/131401/02/20
نیما غلامی پیشتری1960075144992857ماساژ سوئدی1401/02/021401/02/07
فرخنده فارسی1870235878992858ماساژ ریلکسی1399/03/151399/03/20
حامد واحدی0013593994992859یو می هو 11400/10/231400/10/24
الهام شمسی3490030052992860یوگا بارداری و زایمان1401/02/151401/02/18
وجیهه هادیان فر0384698158992861یو می هو 31401/02/151401/02/16
مهری حیدری3252551462992862ماساژ درمانی1400/09/161400/09/19
مقدم گلمرادی پور3341172483992863ماساژ درمانی1400/09/161400/09/19
وجیهه هادیان فر0384698158992864یو می هو 41401/02/161401/02/17
مهری حیدری3252551462992865ماساژ ریلکسی1400/09/201400/09/23
مقدم گلمرادی پور3341172483992866ماساژ ریلکسی1400/09/201400/09/23
معصومه حمزلو4172058302992867روغن درمانی1400/09/161400/09/24
معصومه حمزلو4172058302992868نمک درمانی1400/09/251400/10/03
معصومه حمزلو4172058302992869مراقبت پوست و مو1400/10/041400/10/13
الهام نظری5399947366992870ماساژ سوئدی1401/02/121401/02/19
نگار معظمی2581683279992871ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
ملیحه هدایتی0944990721992872ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
مرتضی شعبان پور گوهری5179804744992873ماساژ سوئدی1401/03/021401/03/09
محمد صبوری سیاهکل5179665108992874ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
زهرا برشی کاظمی0069171610992875ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
زهره صفاری مهرآبادی2300884658992876ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
سیدجلال کاظمی پیرسرا5160032924992877ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
سیدمهدی میرمیناچی2593265604992878ماساژ سوئدی1401/03/021401/03/09
سیده منیر میر ثابت نظر لنگرودی2709369575992879ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
محبوبه رحیمی چاکدل2709424703992880ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
تایماز رضابخش چپکی2580561234992881ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
فاطمه حسن دوست بند بونی5179699932992882ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
گیسو حسنی0021400121992883ماساژ سوئدی1401/02/201401/02/27
مریم موثق زاده بروجردی2590803419992884ماساژ سوئدی1401/02/121401/02/19
حسام حسین زاده2270085401992885ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
ساسان پورشفقی کله سرائی0590534904992886ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
سیده کیمیا میرحق پرست2190003571992887ماساژ سوئدی1401/02/201401/02/27
رویا عاقلی کلاشمی2678785815992888ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
فائزه عزتی ویشکائی2680259653992889ماساژ تایلندی1401/03/021401/03/09
غزاله ارشدی نیا0310341310992890ماساژ سنگ داغ1400/10/181400/10/21
مهدی شمس آذر0312119704992891یو می هو 11401/01/151401/01/16
مهدی شمس آذر0312119704992892یو می هو 21401/02/101401/02/11
مهدی شمس آذر0312119704992893یو می هو 31401/03/111401/03/12
اعظم اکبری0072612827992894ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
سیدمحمد درچئی0923755901992895ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
محسن شکرانه0010170898992896ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
الهه کوپائی ابیازنی0440752167992897ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
فاطمه بشیری هرسینی0068263481992898ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
امیرعلی مفیدی0440924448992899ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
میلاد قربانی0024718221992900ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
زهرا جعفری0080279848992901ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
محمدحسین سعادت0023791977992902ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
مریم حاجی ابوکهکی2650128399992903ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
مرضیه سادات جنانی0013915010992904ماساژ ایرانی (دلک و غمز)1401/02/301401/03/20
رابعه قاسمی2900286328992905تعیین جنسیت در آیورودا1401/01/151401/01/30
زینب قاجار0819910848992906ماساژ تایلندی1401/01/151401/01/30
مرضیه صفری فروشانی1141323583992907شیاتسو1399/09/15139909/22
مرضیه صفری فروشانی1141323583992908ماساژ سنگ داغ1399/09/011399/09/07
مرضیه صفری فروشانی1141323583992909رفلکسولوژی1399/09/011399/09/07
مرضیه صفری فروشانی1141323583992910ماساژ تایلندی1399/09/15139909/22
فروغ کاکه سوری2920103555992911یوگا بارداری و زایمان1401/01/151401/01/30
مهشید فطورچی0014798565992912ماساژ سوئدی1401/02/151401/02/18
زهرا اسکندری3978373122992913یوگا بارداری و زایمان1401/01/151401/01/30
نادیا حاجی رحیمی0370893506992914یوگا بارداری و زایمان1401/01/151401/01/30
خدیجه جهان تیغ3469854947992915یوگا بارداری و زایمان1401/01/151401/01/30
هدی شومار0060964901992916یوگا بارداری و زایمان1401/01/151401/01/30
مهدی حسنی4999530392992917ماساژ سوئدی1401/02/151401/02/18
سیدمجید فاطمی1160170398992918ماساژ سوئدی1401/02/151401/02/18
مجید کیان پیشه4890274278992919ماساژ سوئدی1401/02/221401/02/23
مانیا صادق ترکی2170426231992920ماساژ لاغری1401/03/131401/03/14
مانیا صادق ترکی2170426231992921ماساژ شمع1400/02/251400/02/26
عاطفه مقتدر آزادی0073071870992922ماساژ سوئدی1400/02/251400/02/26
سامیه سادات شفیعی0058109323992923ماساژ درمانی1400/02/251400/02/26
سعید شکری00558303889992924ماساژ تایلندی1400/01/251400/01/26
سعید شکری00558303889992925ماساژ درمانی1400/02/251400/02/26
سعید شکری00558303889992926ماساژ ورزشی1400/03/251400/03/26
سید حمید طاهائی0018300006992927ماساژ سوئدی1400/03/251400/03/26
ندا شیخی3380728969992928آروماتراپی1401/03/201401/03/25
امیر راد جراحی1741335345992929آروماتراپی1401/030201401/03/25
سجاد شفاهی شجا1361116242992930بادکش درمانی1401/02/161401/02/19
فاطمه فضلی3970111412992931یوگا بارداری و زایمان1401/03/061401/03/09
سیده معصومه کاظمی سنگدهی2090827386992932ماساژ سوئدی1400/03/201400/03/22
سید مهدی سلیمی ولیک بنی2090258896992933ماساژ تایلندی1400/09/161400/09/19
بهروز اسدی1971469394992934شیاتسو 11399/09/161399/09/19
سارا سلمان زاده6640002140992935ماساژ ریلکسی1401/04/041401/04/06
سارا سلمان زاده6640002140992936ماساژ صورت1401/04/091401/04/11
فاطمه خدا بخش0014100592992937ماساژ ریلکسی1401/04/070401/04/08
نعمت الله فیضی چشمه گلی0720035309992938ماساژ سوئدی1401/03/191401/03/31
فاطمه قادری0927815788992939ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
زهرا خیر خواهان4560233187992940ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
زهرا غلامی فرد5300048011992941ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
زهرا عباسپور0928048731992942ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
معصومه رحمانی5740133491992943ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
سیده مهدیه حافظان0929444851992944ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
عارفه توسلی0927474263992945ماساژ تایلندی1401/03/191401/03/31
حسن نوروزی0945386826992946ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
لیلا جهان دیده ده سرخ0931540380992947ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
محمد امین آبتین0926124331992948ماساژ تایلندی1401/03/161401/03/19
تکتم پرتوی نیا0941458423992949ماساژ تایلندی1401/03/161401/03/19
سید علی رشیدی0946416691992950ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
فاطمه باقری6429979199992951ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
ملیحه هدایتی ثانی کاخکی0944990721992952ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
مهلا سادات هاشمی نیا0927091895992953ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
محمد عابدین0653252587992954ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
جواد علی پور0640345190992955ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
نگار جمالی0926622544992956ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
دانیال دانش دوست0890073309992957ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
امیر محمد زاده نداف یزد0938837605992958ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
سبحان سلطانی3611687197992959ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
یگانه محمودزاده وزیری0924932082992960ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
شیرین ترابی0860398684992961ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
هادی شرفیان0779947509992962ماساژ تایلندی1401/03/171401/03/30
نجمه دهقان عصمت آبادی0946479534992963ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
مرتضی هاتفی 0924156724992964ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
نگار حسینی خادر0926596095992965ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
علی بربار0919835686992966ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
محبوبه سازگار0939707411992967ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
امیر براتی0653237979992968ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19
حسن محمدی بهلولی0640314716992969ماساژ تایلندی1401/03/101401/03/19 1401/03/10
زهرا حسن بیگی قوژدی0939713578992970ماساژ تایلندی1401/03/161401/03/19
اکرم شریفی0045927995992971ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/19
علی لاهیجی2710069024992972ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/19
رضا ساجدی2670306330992973ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/19
معصومه صدیفی کسمائی2593464674992974ماساژ صورت1401/03/161401/03/19
مریم رضازاده رودکلی2580962451992975بادکش درمانی1401/03/161401/03/19
حسین موسی پور بردسیری2991574453992976ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/19
مصطفی رضوانی نژاد3050185597992977ماساؤ سوئدی1401/03/161401/03/19
محمد مهدی ورمزیار0200893009992978ماساژ سوئدی1401/03/011401/03/19
آرزو شکری2649649933992979بادکش درمانی1401/03/161401/03/19
هوریا بابائی0430061137992980طب سوزنی1401/03/161401/03/19
محبوبه رضوانی نژاد3051170615992981ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/19
آرزو شکری2649649933992982ماساژ سوئدی1401/04/161401/04/19
مهدی ارجمندان0043957668992983ماساژ سوئدی1401/02/221401/02/23
زهرا مهدوی میانکلی2580096701992984ماساژ سوئدی1401/04/161401/04/19
آرزو طاهری فر2649882204992985ماساژ سوئدی1401/04/161401/04/19
مهرناز مجید زاده گرجانی0059220813992986ماساژ توکسن1401/03/161401/03/19
سید مهدی هدایتی0321734912992987ماساژ سوئدی1401/02/221401/02/23
اعظم عرب سرهنگی0439906172992988ماساژ پاکسازی پوست1400/05/061400/05/08
صدریه قدسی نژاد بندری3391477369992989ماساژ روسی1401/03/161401/03/19
حدیث طالبی0072025336992990ماساژروسی1401/03/161401/03/19
سنا صفر پور خراجی3422059067992991ماساژ روسی1401/03/161401/03/19
فاطمه عین آبادی3992436527992992بادکش درمانی1401/02/181401/02/20
مهشاد شفیعی1199919799992993بادکش درمانی1401/02/181401/02/20
مریم شفیعی1199262536992994بادکش درمانی1401/02/181401/02/20
مریم سبک پا3090056526992995بادکش درمانی1401/03/161401/03/19
معصومه برمکی0076680665992996بادکش درمانی1401/02/181401/03/18
مهسا باقری بنیاد آباد1451018452992697ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
رقیه خاکپز1490584949992998ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
علی خشت پز1466195304992999ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
عزیزه عالی خانقشلاقی1465404406993000ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
ناصر علائی1621427560993001ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
رقیه محمدی نژاد ثمرین1461189561993002ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
فاطمه پیله ور ملکی1467284955993003ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
مهناز علیزاده1465723781993004ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
رقیه رضایی1466077591993005ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25
هادی حیدری2250096120993006ماساژ سوئدی1401/02/151401/02/16
خدیجه سیاوشی زنگیانی2250137986993007ماساژ سوئدی1401/02/151401/02/16
نگار پالندی2250141002993008ماساژ سوئدی1401/02/161401/02/16
آزاده رمضانیان2259937470993009ماساژ سوئدی1401/02/151401/02/16
علی کیخا1170691021993010ماساژ تایلندی1401/04/301401/04/31
فاطمه کرد جزنی2240100532993011طب سنتی پیشرفته1401/04/301401/04/31
محمد عرفان عزیز خانی1362824755993012ماساژ تایلندی1401/04/301401/04/31
پروین رحمانی فر4410486691993013ماساژ سوئدی1401/04/161401/04/19
محمد رضا پوست فروشان5740035139993014ماساژ تایلندی1401/04/041401/05/04
سعید ملکی عالم0439943132993015ماساژ سوئدی1401/04/021401/04/04
جواد فلاحی0439943132993016ماساژ سوئدی1401/04/021401/04/04
جواد فلاحی0439943132993017ماساژ تایلندی1401/04/071401/04/09
بتول انتظاری1051021715993018ماساژ لاغری1401/04/041401/05/04
شبنم خاکپور غفار کندی0439943132993019ماساژ سوئدی1401/03/161401/03/25س