نرگس خسروجردی

دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در انجام طب سنتی حجامت و بادکش زالو درمانی و
انواع ماساژ جهت درمان و زیبایی و آرامش
و خدمات زیبایی پوست

(ماساژ سوئدی، ماساژ سنگ داغ، ماساژ لاغری، ماساژ صورت و زیبائی، ماساژ تایلندی، ماساژ رفلکسولوژی، ماساژ آروماتراپی، ماساژ یومی هوتراپی)

دوره های گذرانده و مدارک اخذ شده
فنی حرفه ای و فدراسیون پزشکی ورزشی و جهاد دانشگاهی

تهران

دارای مدرک ماساژ سوئدی، ماساژ صورت و زیبایی، ماساژ کلاسیک، ماساژ سنگ داغ، ماساژ تایلندی، ماساژ رفلکسولوژی، آروما تراپی، یومی هوتراپی، آناتومی، مشاوره ساخت و استفاده صحیح از کرم ها از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۱. دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۲.مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۳.خدمات پاکسازی و جوانسازی پوست از جهاد دانشگاهی