هدی عیدی زاده

دارای بیش از ۵ سال سابقه خدمات ماساژ (ماساژ سوئدی، ماساژ سنگ داغ، ماساژ لاغری، ماساژ صورت و زیبائی، ماساژ تایلندی، ماساژ رفلکسولوژی، ماساژ آروماتراپی، ماساژ یومی هوتراپی)

شهر تهران

دوره های گذرانده و مدارک اخذ شده
دارای مدرک ماساژ سوئدی، ماساژ صورت و زیبایی، ماساژ کلاسیک، ماساژ سنگ داغ، ماساژ تایلندی، ماساژ رفلکسولوژی، آروما تراپی، یومی هوتراپی، آناتومی، مشاوره ساخت و استفاده صحیح از کرم ها از موسسه مطالعاتی آموزشی هنر ماساژ ایرانیان

مدارک اخذ شده از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۱. دارای مدرک کاربر ماساژ از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۲.دارای مدرک پاکسازی پوست زنانه از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۳. دارای مدرک مدیریت از سازمان فنی و حرفه ای کشور
۴. دارای مدرک پداگوژی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدارک اخذ شده بین الملی

۱.دارای مدرک پاکسازی و اسکین کر پیشرفته (از مرکز QAL انگلستان)
۲. دارای مدرک توان تراپی (از دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی ارمنستان)
۳. دارای مدرک اسکین کر (از فوراِوِر آمریکا)Forever