گواهینامه بین المللی

مدرک صادرشده شما از فدراسیون جهانی ماساژ “World Massage Federation” در کلیه نقاط دنیا مورد تایید می‌باشد.
این مدرک با قابلیت استعلام و در سایت فدراسیون ثبت می گردد.
فدراسیون جهانی ماساژ علاوه بر مدارک در حوزه ماساژ، مدرک طب آلترناتیو نیز صادر می کند که اصطلاحاً طب جایگزین نامیده می شود.
این مدرک بواسطه نمایندگی این مؤسسه در فدراسیون جهانی ماساژ صادر و به علاقمندان ارسال می گردد.