گواهینامه سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

مدرک صادر شده از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید.
این مدرک قابل ارائه در بیش از 173 کشور جهان می باشد و برای استعلام می‌بایست پس از مراجعه به دارالترجمه، نامه استعلام را دریافت نمایید.
سپس به مرکز 5 سازمان آموزش فنی حرفه ای واقع در میدان بهمن مراجعه و پس از تایید در سایت و پرتال سازمان،
جوابیه نامه استعلام را به دارالترجمه ارائه و مدرک ترجمه شده را دریافت نمایید.