madrak

 

گواهینامه موسسه هنر ماساژایرانیان

مدرک صادرشده شما از موسسه مطالعاتی آموزشی هنرماساژایرانیان را می توانید در اینجا ملاحظه فرمایید.
این مدرک یکی از معتبرترین مدارک داخلی دو زبانه است که می‌توانید با آن درمراکز پزشکی، باشگاه های ورزشی ، سالن های زیبایی و … شروع به فعالیت نمائید.
استعلام این مدرک در اینجا امکان پذیر است.