60,000 تومان

شمع های بیزوکس یا شمع های موم عسلی ۱۰۰٪ ارگانیک، ساخته شده از موم طبیعی عسل، خاصیت آنتی باکتریال داشته، ضد حساسیت و تصفیه کننده هوای و پاکسازی محیط از انرژی منفی هستند.همچنین مناسب برای یوگا و مدیتیشن هستند.

20,000 تومان

شمع های بیزوکس یا شمع های موم عسلی ۱۰۰٪ ارگانیک، ساخته شده از موم طبیعی عسل، خاصیت آنتی باکتریال داشته، ضد حساسیت و تصفیه کننده هوای و پاکسازی محیط از انرژی منفی هستند.همچنین مناسب برای یوگا و مدیتیشن هستند.

30,000 تومان

شمع های بیزوکس یا شمع های موم عسلی ۱۰۰٪ ارگانیک، ساخته شده از موم طبیعی عسل، خاصیت آنتی باکتریال داشته، ضد حساسیت و تصفیه کننده هوای و پاکسازی محیط از انرژی منفی هستند.همچنین مناسب برای یوگا و مدیتیشن هستند.

شمع و عود

عود دست ساز

90,000 تومان

عودها برای فضای انجام ماساژ (اتاق ماساژ) کاربرد بسیاری دارد علاوه بر دفع انرژی های منفی رایحه مناسب از خود ایجاد می کند. عود می تواند در رایحه های مختلف فضا را تلطیف نماید. بهتر است در فضای انجام ماساژ از عودهای دست پیچ استفاده شود چرا که از گیاهان طبیعی بوده و از مواد [...]

×