75,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ سوئدی

400,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

ماساژ آروماتراپی (فنی حرفه ای)

170,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

ماساژ رفلکسولوژی (فنی حرفه ای)

300,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

دانه درمانی

40,000 تومان

دانه درمانی چیست؟ دانه درمانی شاخه ای از طب سوزنی سوجوک می‌باشد. این طب یکی از طب‌های کل‌نگر بوده و اساس بسیاری از علائم را به صورت یکجا نگاه می‌کند. امروزه با توجه به پیشرفت علم و فناوری می‌توان از دانه‌های گیاهی، روغن‌های خاص رنگ درمانی، نور درمانی، پیچش‌های انگشتی خاص، حرکات رقصی موزون استفاده [...]

کتاب های کمک آموزشی

طب سوزنی به زبان ساده

140,000 تومان

کتاب های کمک آموزشی

کتاب بازتاب درمانی

200,000 تومان

این کتاب به مکمل کلاس ماساژ رفلکسولوژی است.

کتاب های کمک آموزشی

کتاب ماساژ تایلندی

120,000 تومان

این کتاب به مکمل کلاس ماساژ تایلندی است.

40,000 تومان

×