عود دست ساز

هزینه قابل پرداخت:

90,000 تومان

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

موجود

دسته:

عودها برای فضای انجام ماساژ (اتاق ماساژ) کاربرد بسیاری دارد علاوه بر دفع انرژی های منفی رایحه مناسب از خود ایجاد می کند.

عود می تواند در رایحه های مختلف فضا را تلطیف نماید.

بهتر است در فضای انجام ماساژ از عودهای دست پیچ استفاده شود چرا که از گیاهان طبیعی بوده و از مواد افزودنی و شیمیایی استفاده شده است.

×