غلتک گوی شکل

رولرهای گویی شکل برای باز کردن اسپاسم های فیله ها می توان استفاده می شود.

هزینه قابل پرداخت:

230,000 تومان

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

موجود

رولرهای گویی شکل برای باز کردن اسپاسم های فیله ها می توان استفاده می شود.

×