لباس ماساژ

یکی از مهمترین وسایل مصرفی برای هر ماسور لباس ماساژ است.

لباس ماساژ مورد مصرف برای ماسور و کلاینت می باشد که هنر ماساژ ایرانیان اقدام به تولید این لباس ها نموده است.

جنس نخی لباس ماساژ باعث احساس راحتی شخص می شود و برای پوست ایجاد حساسیت نمی کند.

هنر ماساژ ایرانیان به دلیل زیبایی شناسی و خنکی لباس ها رنگ سفید را برای تولید لباس ماساژ انتخاب نموده است.

هزینه قابل پرداخت:

630,000 تومان

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

موجود

لباس یکی از مهمترین ملزوماتی است که می بایست ماسور حرفه ای برای ارائه خدمات بهتر پوشیده و از آن استفاده نمایند.

لباس می بایست نخی و آزاد باشد تا بتوان ماسور حرفه ای تکنیک های خود را به راحتی انجام دهد.

لباس در رنگ های مختلف و با آستین و بدون آستین است.

×