دوره پداگوژی

تاریخ برگزاری دوره: 17 و 18 اسفند ماه

با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (قابل استعلام)

هزینه قابل پرداخت:

3,640,000 تومان

مشاوره رایگان : 

02144636125 - 02144636068

عنوان دوره مدت دوره تاریخ شروع روز ساعت نحوه برگزاری مبلغ
پداگوژی 24 1402/12/17 پنج شنبه و جمعه 09:00-17:00 حضوری 3,640,000 تومان

پداگوژی یعنی شیوه ها و فنون تدریس

پداگوژی یعنی داشتن مدرک مربیگری در فنی و حرفه ای

سرفصل دوره پداگوژی:

* بررسی مفاهیم آموزش پایه

* تعریف آموزش

* فرآیند آموزشی

* مفهوم پداگوژی و کاربرد آن در فنی و حرفه‌ای

* حوزه‌های پداگوژی

* و…

عنوان دوره

پداگوژی

مدت دوره

24

تاریخ شروع

1402/12/17

روز

پنج شنبه و جمعه

ساعت

09:00-16:00, 09:00-17:00

نحوه برگزاری

حضوری

×