لوازم مورد نیاز جهت حضور در آزمون عملی:

(لباس مخصوص ماساژ/ دمپایی/ ماسک/ کارت ملی)

*لطفا از ساعت 8:30 در آموزشگاه هنر کهن حضور داشته باشید . 

اعلام تاریخ آزمون عملی فنی و حرفه ای

اسامی معرفی شدگان آزمون فنی و حرفه ای عملی
آقایان
نام و نام خانوادگینام دورهتاریخ آزمونمحل آزمون
مهدی اسلامی نیاکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
سید وحید حسینیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
امیرعباس خدابندهکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
محمد خداویردیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
محسن رستم آبادیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
علی سیاه منصوریکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
محمد قاسم شهسوارزادهکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
یاسر صالحی رادکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مصطفی مصلحی مصلح آبادیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
محمد آریایی زادتای ماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
محمد آریایی زادرفلکسولوژی24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
عیسی ابوالفضلیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
آریان اخباریکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
آرش حیدری نژادکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مجتبی صادقی گوغریکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
سید مجتبی فاطمیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
علی قاسمی همتیکاربرماساژ24 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
اسامی معرفی شدگان آزمون فنی و حرفه ای عملی
بانوان
زینب غلامعلی زادهماساژ سوئدی25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مریم حکیمی عابدتای ماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
زهره احمدیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
ریحانه اصفهانیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
بهاره تربیتکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مهری جعفریکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
سحر جلیلی لیالمانیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
رقیه جهانگیر کورانکردیهکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مریم حکیمی عابدکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
غزل خسرویکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
سمیه عنابستانیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
حنانه قنادیانکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
ندا مجیدیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
ناهید محمدیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مهوش نجفی هزارجریکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
فرناز روشنیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
زلیخا رضاییکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
سپیده خداویردیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن
مریم حسینیکاربرماساژ25 تیرماه 1402آموزشگاه هنرکهن