استعلام گواهینامه

مدرک صادر شده شما در این قسمت قابل استعلام می‌باشد چرا که با توجه به صدور مدارک غیر معتبر از طرف بعضی افراد،

لازم و ضروری دانستیم تا برای صحت مدرک، استعلام از سایت صورت پذیرد.

 

[bina_estelam_madrak]