کمپرس گیاهی روشی است با بهره گیری از گیاهان دارویی در کیسه ای که پس از گرم نمودن بر روی بدن قرار داده می شود.
معمولا این گیاهان در مناطق استوایی رشد و یا تولید می شوند تا خاصیت درمانی بالایی داشته باشند.
این روش در ماساژ های سنتی تایلندی بیشتر بکار می رود و در کنار تکنیک های ماساژ می تواند اثربخشی فوق العاده ای داشته باشد. با کیسه های کمپرس گیاهی بر روی ماهیچه ها، بافت نرم بدن و فاشیاها تحت تاثیر قراز گرفته و می توان به کاهش استرس و ریلکس شدن اعصاب کمک کرد.