تعرفه تبلیغات موسسه هنر ماساژ ایرانیان —- بهار 1399

تبلیغات اینستاگرام honare_kohan

 

ردیف مدت زمان تعرفه به ریال
1 پست 24ساعته 500.000ریال
2 پست 48ساعته 750.000ریال
3 پست هفتگی 2.000.000ریال
4 استوری24 ساعته 400.000ریال
5 معرفی شما در لایو اینستاگرام یک شب 500.000ریال
6 حضوردر برنامه لایو اینستاگرام یک شب 3.000.000ریال
7 استفاده از تبلیغات شما در لایو اینستاگرام 1.500.000ریال

تبلیغات سایت mediamassage.ir

 

ردیف مدت زمان تعرفه به ریال
1 بیلبورد صفحه اول ماهیانه  3.500.000ریال
2 حاشیه صفحه اول ماهیانه 2.000.000ریال
3 صفحه ماسورها ماهیانه 400.000ریال
4 صفحات پربازدید ماهیانه 1.000.000ریال
5 صفحه موسسات برتر و اساتید ماهیانه 1.000.000ریال

تبلیغات سایت    artmassage.org

 

ردیف مدت زمان تعرفه به ریال
1 بیلبوردصفحه اول ماهیانه 3.000.000ریال
2 حاشیهصفحه اول ماهیانه 1.500.000ریال
3 صفحهماسورها ماهیانه 400.000ریال
4 صفحاتپربازدید ماهیانه 1.000.000ریال

 

تبلیغات تلگرام @iranianartmassage

به زودی ……

در صورت نیاز به طراحی، هزینه توسط گروه گرافیست موسسه جداگانه محاسبه خواهد شد .

جهت درج آگهی هزینه را به شماره کارت 5859831125977743 بانک تجارت به نام مینا ترلانی واریز و فیش واریزی را به شماره 09127116942 در واتس اپ ارسال نمایید.