لباس ماساژ

لباس ماساژ

680,000 تومان

یکی از مهمترین وسایل مصرفی برای هر ماسور لباس ماساژ است.

لباس ماساژ مورد مصرف برای ماسور و کلاینت می باشد که هنر ماساژ ایرانیان اقدام به تولید این لباس ها نموده است. جنس نخی لباس ماساژ باعث احساس راحتی شخص می شود و برای پوست ایجاد حساسیت نمی کند. هنر ماساژ ایرانیان به دلیل زیبایی شناسی و خنکی لباس ها رنگ سفید را برای تولید لباس ماساژ انتخاب نموده است.

×