رزومه و سوابق کاری خود را با ذکر ردیف شغلی در Subject ایمیل برای ما به آدرس jobs@artmassage.org ارسال کنید.