گیاهان دارویی

با توجه به تعدد رشته های آموزشی که در سازمان فنی و حرفه ای کشور تدوین نمودیم آموزشگاهی تحت عنوان “آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنرکهن” را در ابتدای سال ۱۳۹۵ تاسیس کرده تا به کیفیت آموزش در حوزه های سلامت، ماساژ و طب سنتی کمک شایانی بنماییم.

دوره های آموزشی طب سنتی عبارتند از: دلک، شناخت و فرآوری گیاهان دارویی، دستیار پزشک طب سنتی، بادکش و…

سر فصل کاربری گیاهان داروئی

** شناخت خانواده گیاهان

** شناخت بیش از ۸۰ نوع گیاه دارویی

** شناخت صفات گیاهان دارویی

** شناخت مواد موثره گیاهان دارویی

** عملکرد دارویی گیاهان دارویی

** ساخت فرآورده­ های گیاهی

** روش جمع­ آوری گیاهان دارویی

** خشک­ کردن گیاهان به روش طبیعی

** نحوه نگهداری و انبارکردن گیاهان دارویی

** بسته­ بندی گیاهان دارویی

این دوره آموزشی در ۶ هفته برگزار می گردد و پس از ۱ ماه هنرجویان جهت شرکت در آزمون به سازمان فنی و حرفه ای توسط “آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هنر کهن” معرفی و هنرجویان به آن سازمان مراجعه می نمایند.

لازم به ذکر است هنرجویان پس از موفقیت در آزمون از سوی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور گواهینامه هوشمند کاربری گیاهان دارویی دریافت می نمایند که این گواهینامه در بیش ۱۰۰ کشور جهان مورد تایید می باشد.