دوره های در حال برگزاری به صورت مجازی

ماساژ دستگاه گوارش و مکمل درمان یبوست

دوره آموزشی مجازی آناتومی

دوره-آموزشی-ناهنجاری-دستگاه-اسکلتی

دوره آموزشی مجازی ماساژورزشی (ریلکسی)

دوره آموزشی مقدماتی کاربری گیاهان داروئی

دوره آموزشی کاربری گیاهان دارویی در پاکسازی جوش و آکنه

دوره آموزشی زنبور درمانی قسمت اول

دوره آموزشی زنبور درمانی قسمت دوم

دوره آموزشی زنبور درمانی قسمت سوم

دوره آموزشی کنزیو تیپ

دوره آموزشی ماساژ ایرانی (مقدماتی)

دوره آموزشی ماساژ تایلندی (مقدماتی)

دوره آموزشی شیاتسو

دوره آموزشی ماساژ صورت

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

دوره آموزشی مقدماتی مجازی یو می هو

دوره آموزشی آناتومی استاد غلامرضا آذر هوشنگ