ماساژ یو می هو

یو می هوYumeiho یکی از چندین سبک متنوعابداع شده در زمینه ماساژ درمانی است . پایه و اساس کار این سبک ماساژ برگرفته از ماساژهای شرقی می‌باشد. بر اساس برخی از نظرات موجود تکنیک های اصلی یومی هو از اصول ماساژ شائولین ( اصلاح مفاصل و اسکلت انسان ) برگرفته شده است . در ابتدا سبک یومی هو با نام Diina Massage شناخته می‌شد که در زبان اسپرانتو به معنی“ ماساژ الهی ” می باشد . در زبان ژاپنی هم به این سبک ماساژ (湧 命 法) اطلاق می شود .

مبدع و پایه گذار سبک ماساژ درمانی یومی هو استاد سایونجی ماسایوکی بنیان گذار و مدیر انستیتوی بین‌المللی یومی هو و طب کاربردی پیشگیرانه مستقر در کشور ژاپن بود .
بنیان گذار بین المللی طب پیشگیری استاد سایونجی ماسایوکی پس از چندین سال کسب تجربه و تحقیقات فراوان در زمینه تشخیص و درمان طب غربی و شرقی و معالجه و درمان تعداد زیادی بیمار دارای اختلال در تعادل به این نتیجه رسید که اساس معالجه و درمان در طب غربی متکی بر عضوی است که دچار درد شده است و به صورت اختصاصی بر روی این اعضا کار می کند .

در حالی که پایه و بنیان و اساس بسیاری از بیماری های موجود ، ناشی از اختلال و عدم تعادل در اندام های بدن شخص می باشد . ماسایوکی به این نتیجه رسید با اینکه درمان و تشخیص در طب غربی در حوزه ساختاری و عملکرد خود موثر عمل می کند ولی به دلیل نحوه برخورد طب غربی در شکل درمان بیماری ها روشی سیستماتیک و ساختاری نیست .

ماساژ یومی هو

ماساژ یومی هو

در این روش که نقطه ی تمرکز آن بر اصلاح لگن خاصره می باشد، بر این تاکید دارد که با جابجایی و انحراف لگن خاصره، مرکز ثقل بدن نیز جا به جا می شود.

در این حالت، به جای آن که وزن بدن بر روی دو پا به طور مساوی تقسیم شود، به دلیل انحراف و جا به جایی لگن خاصره، وزن انسان دیگر به طور مساوی بر روی دو پا منتقل نخواهد شد و یک پا می بایست بار بیشتری را تحمل کند.

در این حالت تعادل عمومی بدن به هم خورده و پای بلند به دلیل تحمل بار بیشتر، دچار گرفتگی و انقباض شده و پای کوتاهتر، به دلیل استفاده ی کمتر، دچار ضعف نسبی، و گاه در موارد حادتر، لاغرتر می شود.
پر واضح است این عدم تقارن و تعادل به پاها خلاصه نشده و به کل بدن سرایت می کند و آرام آرام با ایجاد تغییرات در ستون فقرات، به دلیل تغییر در شکل، ایستادن، راه رفتن و نشست و حتی خوابیدن، با سایر مفاصل و عضلات سرایت کرده و با ایجاد موانع در عملکرد سیستم اعصاب محیطی و خود مختار بر عملکرد اندام های داخلی و غدد درون ریز نیز تاثیر می گذارد و آن ها را به سمت اختلال عملکردی و بیماری سوق می دهد.

این تغییرات باعث اختلالات گردش خون، سیستم لنفاتیک و ایمنی بدن و چرخه ی انرژی حیاتی بدن رابه دنبال خواهد داشت. بی دلیل نیست که پاره ای از بیماران، علاوه بر داشتن بیماری های گوناگون از ضعف عمومی بدن، خستگی و کم حوصلگی مداوم و گاه افسردگی رنج می برند.

ماساژ یومی هو شامل ۶ گرید (دوره) می باشد که در حال حاضر ۴ گرید آن در ایران آموزش داده می شود:

تکنیک های ماساژ یو می هو – گرید ۱

ماساژ کامل عمومی (شامل ۷۰ تکنیک).

تکنیک های ماساژ یو می هو – گرید ۲

در این دوره تكنيک ها و نرمش هاي خاص، روش هاي ماني پولاسيون و اصلاح ساختار اسكلتي بدن آموزش داده می شود (شامل ۱۰۰ تکنیک).

تکنیک های ماساژ یو می هو – گرید ۳

آموزش علمي تكنيک و نرمش هاي يومي هو، تكنيك هاي تخصصي شياتسو و چگونگي بهره گيري از رهاسازی انرژي در بدن و اصلاح ساختار اسکلتی و عضلانی و رفع انحراف ستون فقرات و دیسکوپاتی ها.

تکنیک های ماساژ یو می هو – گرید ۴

آموزش تکنیک ها بر روی بیماری های گوناگون، خصوصا سیستم و ارگان های داخلی بدن.

اطلاعات بیشتر در باره ماساژ یو می هو